Menu

STAFF

AZ HAIR

Lu-ce by AZ HAIR

SAMSON&DELILA

デザイナー

エイ ホキ Hoki Ei

ディレクター

山本 貴博 Takahiro Yamamoto

ディレクター

田中 宏和 Hirokazu Tanaka

メインアシスタント

SHIHO KOIDO SHIHO KOIDO

アシスタント

佐藤 美有 Miyu Sato

kotii by AZ HAIR